Neem Contact op
nl es

Negatieve rente

Waarom brengt de notaris negatieve rente in rekening?

Op grond van de wet is een notaris verplicht één derdengeldenrekening (of derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) aan te houden. Op zo’n rekening staat geld dat cliënten aan de notaris hebben toevertrouwd in verband met werkzaamheden van de notaris waaruit een betalingsverplichting volgt van de ene partij aan de andere partij.

Deze rekening van de notaris is er uitsluitend om geld van klanten te beheren dat bestemd is voor derden. Het is dus niet óns geld, maar uw geld.

 

Sinds 1 juli 2020 heffen de banken een negatieve rente over de derdengeldenrekening van de notaris. Onze bank rekent momenteel 0,5% aan negatieve rente over het saldo dat door u gestort is op onze derdengeldenrekening.

De bewaringspositie op onze derdengeldenrekening mag niet negatief zijn en dat wordt het wel als wij de negatieve rente niet doorberekenen aan de cliënten. Het standpunt van de Koninklijke Beroepsorganisatie (“KNB”) in deze is dat de negatieve rente moet worden doorberekend aan de cliënten.

 

Hoe werkt het precies?

Stel dat u een woning koopt. De koopsom die bedoeld is voor de verkopende partij wordt gestort op de derdengeldenrekening. Wanneer de overdracht volledig is goedgekeurd, maken wij het geld namens de koper over naar de verkoper.

Wij houden het geld dus vóór het tekenen van de akte voor de koper en na het tekenen van de akte voor de verkoper.

 

Overdracht

Bij een overdracht van een woning met bijvoorbeeld een koopsom van € 350.000 staat de koopsom gemiddeld één week op onze derdengeldenrekening. In dat geval wordt de negatieve rente als volgt berekend: 1/52 x € 350.000 x 0,5% = € 33,65.

De koopsom wordt vaak één à twee dagen voor de overdracht op onze rekening gestort en wij mogen die koopsom pas aan de verkoper overmaken na controle van alle registers die pas na één of twee dagen (of meer als er een weekend tussen zit) zijn bijgewerkt.

De kosten van de negatieve rente worden dan door verkoper en koper gedragen, ieder voor een eigen deel (de dagen dat wij het geld onder ons houden voor de koper, worden bij de koper in rekening gebracht. En de dagen dat wij het geld onder ons houden voor de verkoper, worden bij de verkoper in rekening gebracht).

 

Waarborgsom
Stel dat u een waarborgsom stort op onze derdengeldenrekening in verband met de aankoop van een woning.

In ons voorbeeld is de waarborgsom 10% van de koopsom, zijnde € 35.000. Stel dat deze vijf maanden op onze derdenrekening staat dan dient er € 72,92 incl. BTW aan negatieve rente betaald te worden door de koper.

Bij een bankgarantie doet dit probleem zich niet voor. Een bankgarantie heeft daarom de voorkeur in plaats van het aanhouden van een waarborgsom onder de notaris

 

Losse (of extra) hypotheek, depotgelden, nalatenschappen, etc.

Negatieve rente over hypotheekgelden, depotgelden en/of nalatenschapsgelden worden één op één doorberekend.