Executeur bij nalatenschap

Bij het maken van testamenten wordt steeds vaker nagedacht over wie de afwikkeling van de nalatenschap het beste tot een goed einde kan brengen.

Steeds vaker willen ouders hun kinderen er niet mee “belasten” en wordt gezocht naar een onafhankelijke derde. De vraag is dan vaak: “Notaris, wilt u, als mijn vertrouwenspersoon, na mijn overlijden als executeur optreden en mijn nalatenschap afwikkelen?”

Marian Pérez is lid van de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX). Tevens is zij gecertificeerd executeur (SCE-Executeur) en ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Executeurs.

Zij heeft jarenlange ervaring in de afwikkeling van nalatenschappen en volgt constante bijscholing op dat gebied. Daarmee is zij bij uitstek geschikt om als uw vertrouwenspersoon na uw overlijden als uw executeur uw nalatenschap af te wikkelen.

Als u een SCE-executeur in de arm neemt, bent u verzekerd van een professional die niet een nalatenschap “erbij” doet.

SCE-executeurs zijn onderworpen aan uitgebreidde qualiteitsvereisten.

Kijk voor meer informatie op www.novex-executeur.nl of op www.sce-executeurs.nl.

Meer weten? Neem nu contact op!

Wij helpen u graag direct via de telefoon.

Bel 071-33 33 000