Nalaten

Ook op minder fijne momenten is een notaris van belang, zoals bij het overlijden van een geliefde. Het is daarom van belang om uw nalatenschap goed te regelen. Dit kan door middel van een testament. In een testament kunt u aangeven hoe uw nalatenschap wordt verdeeld en wie deze voor u afwikkelt.

Tevens is uw samenlevingsvorm van belang.  Indien u geen testament maakt, zijn op grond van de wettelijke regelingen uw echtgenoot/geregistreerd partner, kinderen en andere afstammelingen uw erfgenamen. Het opmaken van een testament is niet verplicht maar kan zeker nuttig zijn, zeker wanneer u van het wettelijk erfrecht wilt afwijken of u erfbelastingbesparing wenst.

Een testament kunt u samen met Notaris Pérez opstellen. Na het overlijden van een persoon kan het nodig zijn dat er een verklaring van erfrecht wordt opgesteld. De belastingdienst, een bank of een verzekeringsmaatschappij kan hierom vragen. Notaris Pérez kan deze voor u opstellen.

Meer weten? Neem nu contact op!

Wij helpen u graag direct via de telefoon.

Bel 071-33 33 000