Neem Contact op
nl es

Ondernemen

Bij de oprichting van een onderneming komt veel kijken. Ook brengt het vaak grote financiële risico’s met zich mee. Als ondernemer dient u bij de oprichting van een onderneming een keuze tussen de verschillende rechtsvormen te maken. Zo kunt u kiezen voor een naamloze vennootschap (NV), een besloten vennootschap (BV), een vennootschap onder firma (VoF), een commanditaire vennootschap (CV), een eenmanszaak, een maatschap, een stichting, een vereniging of een kerkgenootschap. Welke rechtsvorm u ook kiest, belangrijke keuzes volgen. Notaris Pérez staat u bij en adviseert u onder andere bij het opstellen van de benodigde aktes en contracten voor de oprichting van handelsvennootschappen en rechtspersonen, de inbreng of uitgifte van aandelen, statuutwijzigingen, fusies, omzettingen, overnames, joint ventures, overdrachten, aankopen en verkopen van ondernemingen, etc.

NEEM TELEFONISCH CONTACT OP

Wij helpen u graag direct via de telefoon.

Tel: 071-33 33 000